IDENTIFIKACIJA STUDENTA
Broj indeksa:
Lozinka/Jmbg:
 
 
Svi podaci koji se koriste u ovim formama, preuzeti su iz baze podataka Studentske službe. Ažurnost podataka na nivou 24 sata. Ukoliko isti ne odgovaraju stvarnom stanju, molimo Vas da se obratite Šefu studentske službe, Draganu Tomaševiću, u kancelariji 24 radnim danom od 11:00 do 12:00 časova. Potrebno je da se podnese MOLBA u dva primerka. Molba mora da ima datum, ime, prezime, broj indeksa kao i listu grešaka koje ste uočili.

Važno:
ako prijavljivanje obavljate sa računara kome pristup ima više osoba, nakon prijavljivanja obavezno se odjavite ili ugasite browser kako biste izbegli mogućnost neovlašćene izmene vaših podataka.

Copyright (C) 2008 Beogradska Poslovna Škola - Visoka Škola Strukovnih Studija, All Rights Reserved
Kraljice Marije 73 (27. Marta 149), Beograd, Srbija Tel: (011) 2401-888